Boksnacket - Empati : det som håller samman världen

Arrangör Family-Lab - Åsa
Plats Storgatan 3, gothenburg
Boksnacket - Empati
300 kr

Sammandrag, övningar och diskussionsfrågor från boken:


Empati - Det som håller världen samman

Du behöver inte äga boken eller ha läst den innan. Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag på temat empati. Jag sammanfattar boken och vi diskuterar samt gör vissa av närvaroövningarna. Yogamattor finns. Fika finns

Den här boken är en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själv och varandra. Ordet empati betecknar förmågan att leva sig in i andras situation, med allt vad det innebär av förståelse, samhörighet, medkänsla med mera. Empati är med andra ord det kitt som håller samman den mänskliga gemenskapen. 

Ju bättre kontakt man har med sig själv, desto bättre förstår man andra. Bara när man vilar i sig själv kan man förhålla sig på ett djupare sätt till andra människor och till en komplex värld, där både barn och vuxna har svårt att hitta förebilder och riktmärken. Det är författarnas uppfattning att barn - och även de flesta vuxna - i dag mer än något annat behöver redskap för att utveckla förmågan att vila i sig själv. 

Alla föds med anlag för att utveckla förmågan till empati och att vila i sig själv. De här anlagen kan utvecklas och övas upp. Träningen syftar inte till att man ska lära sig något nytt. Den handlar om att bli uppmärksam på det man redan kan. 

Men varför? För att världen behöver empati - i allt från klassrum och middagsbord till parlament och toppmöten. 

EMPATI har vuxit fram ur författarnas arbete i Foreningen Børns Livskundskab i Danmark. Boken vänder sig till barn såväl som vuxna och samtidigt mera specifikt till pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.