Heteronorm i förskolan - Emelie Lysholm

Arrangör RFSL Skellefteå
Plats Stadshotellet, Skellefteå
Heteronorm i förskolan - Emelie Lysholm
 

Emelie är förskollärare/drama och genuspedagog som arbetat i
förskolan sedan 2007. I samband med en forskningsstudiecirkel kring
genus som Emelie deltog i 2010 skrev hen monologen ”Queer i förskolan”
som spelades bland annat i Luleå, Stockholm och Malmö. Monologen byggde
på berättelser från förskolans praktik, samtal med barn kring genus och
kön samt upplevelsen av att inte vara hetero på arbetsplatsen och hur
diskriminering utifrån sexualitet kan te sig. Efter något år utvecklades
monologen till en föreläsning med tydligare kopplingar mellan teori och
praktik.

I ”Heteronorm i förskolan” har Emelie valt att
fokusera på hur heteronormen påverkar pedagogik och styrdokument, vilka
fällor som pedagoger ofta faller i och hur förskolan kan arbeta kritisk
för att upptäcka heteronormativa strukturer och motverka diskriminering
av barn och vuxna.