Nätverk för lärare i grundläggande sv/sva, ma, eng

Arrangör Femkantens vuxenutbildning
Tid 2017-01-12 09:0012:00
Plats Bodens Lärcentrum, Boden
Nätverk för lärare i grundläggande sv/sva, ma, eng
 

Välkomna till en första nätverksträff!

Denna inbjudan riktar sig till dig som är lärare i grundläggande ämnen inom Femkantens vuxenutbildning, och främst i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Frågor som rör delkurserna kommer att vara prioriterade då detta är ett område där vi säkert kan ha nytta av att tänka tillsammans. Fler frågor kan naturligtvis tillkomma längre fram. 

Förutom att diskutera det som är huvudfokus, nämligen utmaningar vi möter inom vårt yrkesområde, kommer vi även denna första träff att försöka komma fram till formerna för detta nätverk, hur, var och när träffar ska ske, hur vi dokumenterar samt utse en sammankallande. 

Samordnaren för Femkanten bistår med lite tankar kring nätverk samt några tips, bl a på användbara digitala redskap för kommunikation. En inledande punkt som Anna håller i alltså, sedan har vi resten av tiden till förfogande till de frågor vi själva avgör är viktiga!

Det ska bli roligt att träffa er allla, hoppas att ni har möjlighet att komma!