Modifiera bakterier

Arrangör Stockholm Makerspace
Tid 2016-11-26 10:0015:00
Workshop
200 kr

Stockholm Makerspace arrangerar en workshop där vi visar hur man använder en grundläggande teknik för att modifiera DNA på bakterier. Detta är den grundläggande tekniken man använder inom syntetisk biologi för att producera olika typer av biomolekyler. Vi kommer demonstrera tekniken genom att ändra DNAt i bakterier för att ge dem egenskapen att kunna lysa i UV- eller blåttljus.
Denna workshop är den första av tre i en serie av workshops som vi ger. I den första workshopen visade vi hur man använder en pipett i olika situationer. I den andra workshopen visade vi olika tekniker som används i samband med att odla bakterier.


OBS 1: Du måste ha gjort första eller andra workshopen (eller helst båda två) för att få göra den tredje.


OBS 2: Du måste vara medlem i Stockholm Makerspace för att kunna genomföra denna workshop.