Odla bakterier

Arrangör Stockholm Makerspace
Tid 2016-11-13 13:0015:00
Workshop
200 kr

Stockholm Makerspace arrangerar en workshop i hur man odlar bakterier och olika tekniker som används i samband med detta. Detta lägger en av grunderna för den tredje workshopen där vi visar hur man modifierar bakteriers DNA. Därför är det viktigt att man har lite erfarenhet av hur bakterier odlas.
Denna workshop är den första av tre i en serie av workshops som vi ger. I den andra workshopen fokuserar vi på odling av bakterier och olika tekniker som används i samband med odling av bakterier. I den tredje workshopen visar vi den grundläggande tekniken för hur man ändrar DNAt för bakterier för att göra dem lysande!
OBS! Du måste vara medlem i Stockholm Makerspace för att kunna genomföra denna workshop.