Ekobrottskonferens 25 november 2016

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Tid 2016-11-25 09:00
Plats LO, Barnhusgatan 18, Stockholm
Ekobrottskonferens
 

Hur kan offentlig upphandling vara ett verktyg för en säkrare arbetsmiljö i stora projekt som förbifarten i Stockholm? 

LO-distriktet bjuder in till ett seminarium om offentlig upphandling som verktyg för bättre arbetsmiljö och minimering av social dumping.

I Sverige upphandlar kommuner, landsting och myndigheter för dryga 600 miljarder kr varje år – det är ungefär 19 procent av BNP. Alltså en ganska stor summa pengar som våra gemensamma resurser (skattemedel) används vid upphandling. Det betyder att det spelar stor roll om vilka krav som ställs i förfrågningsunderlag och att kontroller förs kontinuerligt av det som en myndighet har upphandlat. Regelverket kring offentlig upphandling har sällan varit så fyrkantigt, bra att transparensen blir synlig men det har också bidragit till att många gånger har det lägsta priset vunnit. Vilket i sin tur bidragit till social dumping. Nu ser vi att sociala krav går att ställa i så väl lön och andra villkor men också i kvalité och arbetsmiljö vilket vi välkomnar. 

I stora infrastrukturprojekt som är både komplexa, svåra och kräver god planering och kunnighet inom projektering, arbetsmiljö och säkerhet, ställer det kanske extra stora krav då det är många olika aktörer inblandade. Hur kan offentlig upphandlig bli ett verktyg för att säkerställa att olycksfall förhindras och i synnerhet att dödsolyckor inte händer?

Medverkande:
Anna-Lena Norberg – journalist (föredragande)
Panelen:
Konstatin Spinos – Veidekke
Tomas Kullberg – Byggnads Stockholm-Gotland
Katarina Norén – Trafikverket
Anna Sundén - Arbetsmiljöverket
Teres Lindberg (s) - Trafikutskottet Riksdagen


Samtalsledare: Monika Arvidsson - tT
ankesmedjan Tiden


När: Fredagen den 25 november 2016
Tid: kl. 09.00-11.30 (avprickning och kaffe och smörgås kl. 08.30)
Var: LO-huset, Barnhusgatan 18, plenisalen

Anmälan senast 14 november 2016