Utbildningsinformation för alla kårer i Stockholms Regionen

Arrangör Scouternas folkhögskola
Plats Scouternas Folkhögskola, Örnsberg, Stockholm
11 oktober, Örnsberg
 
19 oktober, Örnsberg
 

Utbildningsinformation för alla kårer i Stockholms Regionen

Det kommer att finnas två tillfällen under hösten 2016 att
välja mellan. Alla kommer att ske 19:00-21:00 med möjlighet att komma och fika
från 18:30.

Den 11 oktober på Scouternas Folkhögskola,
Instrumentvägen 19. T-bana Örnsberg

Den 19 oktober på Scouternas Folkhögskola,
Instrumentvägen 19. T-bana Örnsberg