LärOlika Örebro - infomöte

Arrangör LärOlika
Tid 2016-09-21 14:00
Plats Örebro teater, Örebro
LärOlika Örebro - infomöte
 

Välkommen till ett informationsmöte om LärOlika i Örebro!

LärOlika är ett initiativ som handlar om möten och lärande på lika villkor mellan människor som verkar och påverkar i en och samma stad - men i vitt skilda delar av samhället. Det tar formen av en utbildning/ledarprogram där deltagare som annars aldrig skulle träffas lär sig av varandra och om varandra, i samtal med varandra. LärOlika är gratis att delta i.

Syftet med detta möte är att berätta om LärOlika i stort, att bolla intresset för att genomföra LärOlika i Örebro, och att även förhoppningsvis ta ytterligare steg i planeringen.

Har du frågor? Maila info@larolika.se

Se mer på www.larolika.se och på Facebook-sidan "LärOlika"!