Gör en god gärning med Luleå Rehållning AB - Workshop

Arrangör Hållbarhetsveckan 2016
Tid 2016-09-21 12:00
Plats E237, Luleå
Standardbiljett
 

Området Porsön är bland de sämsta i Luleå på att källsortera. 60 % av det som slängs i brännbart är material som hade kunnat återvinnas. 

Samtidigt är Porsön ett område bebott av framtidens problemlösare och förvaltare, hur går det ihop? Projektet CSS (Cirkeln Ska Slutas) med aktörer som bl.a. Luleå Renhållning och LTU, gör en storsatsning för att vända trenden. De vill nu ha din hjälp och input om hur du resonerar och agerar kring källsortering samt idéer på hur man kan få fler ska känna ett eget engagemang att bidra till en hållbar värld. 

Porsön ska bli bäst på att källsortera! Hur tycker du att vi ska bli det? Oavsett om du är ingrodd miljönisse eller inte ens själv källsorterar, kom och brainstorma idéer med CSS-projektet över en avslappnad lunch!

Luleå Renhållningen bjuder på en liten gåva som tack för medverkande på denna workshop.