Lunchföreläsning - Megatrender i transportindustrin

Arrangör KTH
Tid 2016-09-20 12:1513:00
Plats Q2, Osquldas väg 10, Stockholm
Standardbiljett
 

Transporter svarar för en stor del av utsläpp av växthusgaser och är ett stort problem för miljön. För att möta samhällets behov av mobilitet och bibehålla en hållbar utveckling krävs utmanande tekniska lösningar samt system- och beteendeförändringar.

KTH:s Anna Pernestål Brenden och Peter Georén på ITRL diskuterar vilka konsekvenser megatrenderna inom transportbranschen får på vårt resande och transporterande.