Hogia Bokslut

Arrangör Accountor
Plats På ditt kontor i Lund, Linköping, Stockholm, Karlskoga eller Göteborg, other
Hogia Bokslut
 

Kursnamn: Hogia Bokslut (Webbutbildning via Skype)

Syfte: Att lära sig bokslut i Hogia:



 • Navigering
  i programmet


 • Genomgång
  av saldomatris och samband


 • Arbetsgång
  och bokslutsprocess


 • Skapa
  bokslutsspecifikationer


 • Genomgång
  av dokument/mallhantering


 • Genomgång
  av årsredovisningsmallen


 • Visa
  koppling till Hogia ekonomi och Hogia skatt



Målsättning: Efter utbildningen ska du kunna
färdigställa ett bokslut med bland annat specifikationer och en fullständig
årsredovisning.

Tidsåtgång: 3h

Kurstillfällen (ort och datum):

20 oktober 2016 kl:09-12.00 (Lund, Linköping, Stockholm (rum: London),
Karlskoga, Göteborg)

Lärare: Hogia

Senast anmälningsdag: 20 september