Vill du få struktur på ditt SAM-arbete runt stress och kränkande särbehandling?

Arrangör Hitta Balansen
Tid 2016-09-21 07:30
Plats Leia Företagshotell, Storgatan 43, Umeå
Frukostseminarium 21/9
 

Med anledning av AFS 2015:4 inbjuder vi till ett gratis frukostseminarium där du får höra hur du kan få ett verksamhetsanpassat och strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete rörande stress och kränkande särbehandling med hjälp av Hitta Balansen. Om önskemål finns kan individuella möten bokas.


Hitta Balansen erbjuder olika verksamhetsanpassade årsabonnemang som gör att du kan ligga "Steget före" = få information om hur stressen och stämningen är på din arbetsplats INNAN svårigheterna gått så långt att de är svåra att hantera och lösa. Hitta Balansen inkluderar hela personalen i sitt arbete, som utformas så det passar dig.

Mer information finns på vår hemsida: www.hittabalansen.nu