Kommissionen för jämlik hälsa gästar Norrland

Arrangör Kommissionen för jämlik hälsa, regeringen
Tid 2016-09-21 10:0015:00
Plats Östersunds sjukhus, Hörsalen, ingång 6, Östersund
Kommissionen för jämlik hälsa gästar Norrland
 

Välkommen att delta vid kommissionens nedslag i Norrland! I Östersund deltar vi via länk från Luleå. Dagen anordnas för utbyte av kunskap och tankar kring kommissionens arbete för jämlik hälsa.

Kommissionen önskar föra dialog om vad som påverkar den ojämlika hälsan i norr, ta in idéer och förankra förslag som leder till minskade hälsoklyftor. Inbjudan vänder sig till tjänstemän och politiker inom folkhälsoområdet samt näringsliv och civilsamhället.

En enkät med frågor som belyser olika aspekter på hälsoarbete i allmänhet och hälsoklyftor i synnerhet har tagits fram och era svar kommer att vara ett underlag till konferensen. Följ länken för att besvara enkäten "Enkät om jämlik hälsa i norr". OBS! Sista svarsdatum för enkäten är den 10 augusti för att svaren ska kunna sammanställas inför dagen. 

Program för dagen meddelas närmare anslutning till konferensen.

Eventuella frågor besvaras av Hanna Viklund e-post: hanna.viklund@regionjh.se, tele: 063-14 24 89