Rödakorskunskap + Att vara frivillig

Arrangör Uppsala rödakorskrets
Tid 2016-11-26 09:0017:00
Plats Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala, Trädgårdsgatan 16 C, Uppsala
Rödakorskusnkap + Att vara frivillig
 

Rödakorskunskap och Att vara frivillig
Denna kurs ger dig 2 utbildningar i ett!

Grundkursen för Rödakorsare!
Vill du veta mer om Röda Korset, vad vi står för och vad vi arbetar med? Kursen är det första steget för dig som vill engagera dig som frivillig inom Röda Korset. Du får lära dig mer om Röda Korsets unika mandat – som är en del av den internationella humanitära rätten, Röda Korsets idé och grundprinciper, organisation och verksamheter samt skydds- och organisationsemblemet - det röda korset


Att vara frivillig –
för att få en bra start på ditt frivilligengagemang!
Kursen syftar till att du som frivillig ska få kännedom om vad du ska ha för information innan du börjar ditt frivilliguppdrag. De frivilliga ska känna sig väl förtrogna i sin roll och med vilka rättigheter och skyldigheter man har som frivillig samt kännedom om gränsdragning mellan samhällets roll och Röda Korsets roll.