Kommissionen för jämlik hälsa gästar Norrland

Arrangör Kommissionen för jämlik hälsa, regeringen
Tid 2016-09-21 10:0015:00
Plats Sessionssalen, Landstingshuset , Luleå
Kommissionen för jämlik hälsa gästar Norrland
 

OBS: det är bara de som deltar på plats i Sessionssalen Luleå som måste anmäla sig.

Välkommen att delta vid kommissionens nedslag i Norrbotten, Luleå för utbyte av kunskap och tankar kring kommissionens arbete för jämlik hälsa.

Kommissionen önskar föra dialog om vad som påverkar den ojämlika hälsan i norr, ta in idéer och förankra förslag som leder till minskade hälsoklyftor. Inbjudan vänder sig till tjänstemän och politiker inom folkhälsoområdet samt näringsliv och civilsamhället.

Kommissionen genomförs i Sessionssalen, landstingshuset Luleå men också via länk på din lokala hälsocentral. Se programmet för mer info.

Obs exakt tid för dagen meddelas ni närmare anslutning till konferensen.

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson e-post: joanna.hansson@nll.se, tele: 0920-284 383