Releasefest för Artikel 14 tema kärlek – tillsammans med Folkkampanj för asylrätt.

Arrangör Artikel 14 + Folkkampanj för asylrätt
Tid 2016-06-22 17:0020:00
Plats TENSTA KONSTHALL, Stockholm
Kommer på fest 22/6
 
Vill köpa mat/100 kr
 

Releasefest för Artikel 14 tema kärlek – tillsammans med Folkkampanj för asylrätt.

Kom och häng med FARR:s tidning Artikel 14 och Folkkampanj för asylrätt!

Var: Tensta Konsthall När: 22/6 mellan kl. 17-20

Vi kommer att höra talare från Folkkampanj för asylrätt, lyssna på bra musik och läsa det nya numret av Artikel 14! Under kvällen säljer konsthallens Coffee Auel mat, (vegetarisk, vegansk eller kött) samt dryck och annat gott, för en rimlig penning.

Artikel 14 släpper nytt nummer – tema kärlek

Vi vill göra ett nummer som fokuserar på det som uppstår innan, under och efter flykten. Ett nummer som börjar i personliga erfarenheter och berättelser och där praxis, regelverk och belysande statistik bildar ramen. Vår idé att fånga upp olika sidor av kärleken, den inom familjen, mellan par, till barn och släkt, till platser. Kärleken som så ofta kommer i kläm, hamnar på undantag och försakas vid flykt och som omöjliggörs av många delar av asylsystemet.

Folkkampanj för asylrätt

Folkkampanj för asylrätt protesterar mot regeringens förslag att begränsa rätten till familjeåterförening och införa tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Nyligen gav Folkkampanj för asylrätt ut en kampanjtidning tillsammans med Artikel 14, som lyfter fram hur de nya lagförslagen kommer att påverka människor på flykt. Tidningen berättar även om den proteströrelse som har växt fram runt om i landet – en rörelse som kräver en solidarisk, human flyktingpolitik.

För att läsa mer om Artikel: 14 http://www.artikel14.se

För att läsa mer om Folkkampanj för asylrätt: http://www.folkkampanjforasylratt.se