Seminarie 2 av 5 om Kina och patent? Hur funkar det egentligen?

Arrangör Connect Sverige Region Syd
Tid 2016-03-09 08:00
Plats VISMA Neptuniplan 9, malmo
Frukostseminarium om Kina den 9 mars 2016 i Malmö
 

Kina blev 2014 världens största ekonomi, mätt i köpkraft, och blir också allt viktigare för svenska företag. Många svenska företag som redan har affärer eller finns etablerade på marknaden har fortfarande inte uppnått sin fulla potential. Seminarieseriens olika delar kommer att belysa Kina i både historiskt och modernt perspektiv och ge introduktion till kinesisk affärskultur och förhand­lingsteknik.

Sweden-China Trade Council och Connect Sverige, Region Syd har nöjet att erbjuda en högst aktuell seminarieserie under 2016. 

Denna seminariese­rie riktar sig till:
- bolag som funderar på att börja göra affärer i Kina
- bolag som vill förstå marknaden bättre och utveckla, eller omstrukturera, sina existerande affärer

Detta seminariet kommer att belysa:
 
- Hur fredar du dina immateriella rättigheter?
Thomas Lagerqvist, ordförande Sweden-China Trade Council (SCTC)

- Praktisk varumärkeshantering
Kristina Fredlund, jurist och European trademark and design attorney, Awapatent
 

Datum: 9 mars 2016
Tid: 08.00-0930 senast(frukost från kl 0730)
Plats: VISMA, Neptuniplan 9, Malmö
Kostnad: CONNECTs medlemmar och partners anställda 0 SEK Övriga 300 SEK.
Kortbetalning på plats. Vid utebliven avanmälan debiteras 300:-
Registrering: http://simplesignup.se/event/73260

Om föreläsarna:


Kristina Fredlund, jurist och European trademark and design attorney, Awapatent
Kristina har mer än trettio års erfarenhet av att hjälpa svenska och utländska företag med juridiken runt att registrera och försvara varumärken, såväl i Sverige som utlandet. Kristina kommer att prata om praktisk varumärkeshantering i Kina och de speciella förutsättningarna för detta i landet och andra saker av vikt att tänka på innan man ger sig in på den kinesiska marknaden.


Thomas Lagerqvist, ordförande SCTC och senior adviser, Mannheimer Swartling
Thomas har arbetat med Kina sedan 1985 och mellan åren 1992 och 2011 på plats i Kina/Hong Kong. Thomas är den svenske advokat som arbetat längst med och i Kina. Thomas kommer att belysa hur man i praktiken, i ett land med sofistikerad lagstiftning men med tämligen undermålig efterlevnad (inklusive den som domstolarna erbjuder), själv måste agera för att freda sina immateriella rättigheter. Det handlar i princip om tre försvarslinjer som man får bygga upp själv och agera från. Thomas pratar utifrån egna prak­tiska erfarenheter under mer än 25 år av vilka utmaningar man måste förhålla sig till och hur man hanterar situationen. Han kommer också att beröra problemet, ”to translate or not is the question”.


Övriga seminarier äger rum:
9 mars-Tema IPR, plats: VISMA, Malmö
7 april-Tema Göra affärer plats: Nordea Helsingborg, Malmö
4 maj-Tema Produktion i Kina, Distribution, plats: Kristianstad
3 juni-Avslutning, summering, plats:Vinge, Malmö

Kostnad: * Medlem i Connect eller anställd hos partnerföretag 0 kr.
* Övriga: 300kr. (Kortbetalning på plats) 
Nyfiken på att bli medlem? Besök: http://connectsverige.se/syd/medlemskap-i-region-syd/