Lösningsfokuserade utbildningar VT 16

Arrangör Västerås stad
Plats Expectrum, ACC, Plaza, Västerås
Lösningsfokuserat ledarskap
 
Lösningsfokus i skolan 20 maj (konferens)
 
Implementering på enhet
 
Fördjupning lösningsfokus
 
Kö till skolkonferens
 
Lösningsfokus i klassrummet höstterminen
 

Här är sidan för anmälan till alla utbildningar under våren med temat lösningsfokus i Västerås.

Vi smyger nu in anmälan till höstens kurs också pga påtryckningar.

De olika utbildningarna och terminens fantastiska konferens med föreläsningar av tidigare kursdeltagare.

Allmänt (gäller alla våra utbildningar)

Specialdesignad utbildning om att använda ett Lösningsfokuserat arbetssätt i skolan. Upplägget vänder sig till dig som vill utveckla ditt coachande förhållningssätt i relation till elever/anställda/ditt barn och bygga arbetsallians med kollegor, föräldrar, anställda eller ditt barn. Den ger också möjlighet att utforska dina styrkor som lärare/chef/förälder/arbetslagsledare och vad du gör när du är som bäst.

Några ord från tidigare kursdeltagare:

Alla kommentarer och citat är hämtade ur rapporten "uppföljning av IDA´s utbildning" skriven av Sjöstrand utvecklingskompetens 2015. Vill du ta del av hela rapporten hör av dig.

"Jag  använder mig av kunskaperna från utbildningen för att genomföra coachande samtal med medarbetare. ”Det är roligt att ha verktyget, att ha frågor att ställa som gör skillnad och som för tanken framåt"

"Vi har använt Lösningsfokus för att med gott resultat planera och genomföra arbetslagsmöten"

"Jag har haft god användning av lösningsfokus för att hantera svåra samtal"

En viktig del i genomförandet av samtal med såväl kollegor som elever och föräldrar framhålls vara att inte stänga några dörrar utan att ge nya chanser. Att se till att det alltid finns en möjlighet att gå vidare"

Inspirerade av ett lösningsfokuserat arbetssätt säger sig flera av respondenterna verka för att lyfta sig själva och sina kollegor i sin profession. Ett sätt att låta detta sig göras har varit att hålla igång en dialog bland kollegorna om att vara sitt bästa jag vilket gjort att man fått ett annat sätt att prata med, se och lyfta varandra.

På frågan om vad som är den största skillnaden jämfört med innan utbildningen framhålls insikten att kunna vända ett beteende över tid genom att lyfta de positiva sakerna, och att det fungerar även när det är besvärligt. Något som beskrivs som en process över tid där de positiva stunderna blir fler och fler genom ett medvetet arbetssätt.
Även i detta sammanhang lyfts betydelsen av frågandet fram av flera. Någon respondent uttrycker att den största skillnaden från tidigare är en ökad medvetenhet om hur frågor ställs, att se hur frågorna landar och att det händer något hos den andra.

Många av respondenterna framhåller att en stor skillnad är att det lösningsfokuserade arbetssättet bidrar till att resultatet kommer från de man arbetar med, dvs. från barn, elever och kollegor, och inte från en själv

Lösningsfokus sägs bidra till en lugnare och tryggare arbetsmiljö samt bättre arbetsro vilket gör att läraren kan lägga mer fokus på sitt uppdrag.

Lösningsfokus anges vara användbart för att ta sig an läroplanen. ”Läroplanen är egentligen lösningsfokuserad”, säger en respondent.

Lösningsfokus sägs vara ett sätt att åstadkomma ”bästa möjliga möte”, vilket är ProAros slogan. ”Om jag är mitt bästa jag hjälper det mig att motivera elever och att samarbeta med kollegor, även över ämnesgränser.”

Lösningsfokus sägs vara en del i att skifta förhållningssätt och utgå mer ifrån vad forskning visar så som betydelsen av bra möten med elever, att skapa goda relationer, att ställa bra frågor för att öka lärandet och medvetandegöra elever om sitt lärande.

”Vi var många som kom till utbildningen och kände oss trötta men de var de bästa eftermiddagarna under hela hösten.”


Begränsat antal platser, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna jämt över Västerås stad.

Lösningsfokus i skolan konferens 20 maj Expectrum

Vår ambition är att ge dig tankar, idéer och praktiska verktyg från pedagoger som jobbar utifrån det lösningsfokuserade förhållningssättet. Områden som kommer att behandlas är mobbning, formativ bedömning, arbetsro och ökad måluppfyllelse mm. En fantastisk dag där du får utmanas men samtidigt får med dig praktiska verktyg att använda redan dagen efter i din verksamhet.
1 Heldag helt kostnadsfritt

Lösningsfokus i klassrummet
Vad innebär ett lösningsfokuserat förhållningssätt för dig som pedagog i klassrummet? Hur leder jag utifrån förhållningssättet? Teori varvas med praktik och byggande av verktyg anpassade för dig och dina mål.
Tid: 5 halvdagar

Lösningsfokuserat ledarskap
Hur leder jag utifrån det här förhållningssättet, antingen som arbetslagsledare eller rektor? Hur skapar jag samverkan där det idag finns motstånd?
Tid: 3 dagar

Supportgruppsutbildning
Hur hanterar vi mobbning och kränkningar utifrån det här förhållningssättet?
Tid:  1 1/2 dag

Implementering på enhet

intresseanmälan till vidare diskussion.

Fördjupning coachande förhållningssätt

Chans för dig som gått grundutbildning att fortsätta slipa på ditt coachande förhållningssätt.
Tid: 3 halvdagar

Friday night coach club
Nätverk för de som har utbildat sig i lösningsfokus. Möjlighet att coacha eller att vara klient eller resursdetektiv med trevligt nätverkande på AW efter samtalen.
Första datum är den 22 januari på Plaza

Föräldrautbildning
Hur skapar jag samverkan där det idag finns motstånd i min relation med mina barn?
Tid: 3 kvällar

Alla kurser datumplaneras vid full grupp så se till att anmäl så snart du kan.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig
mikael.thunblom@vasteras.se
martin.larsson@vasteras.se