Hur bli demokratin mer jämlik?

Arrangör 2014 års Demokratiutredning & Studieförbunden
Plats 18 januari: ABF Stockholm, Stockholm
18 januari 16.30-18.30
 

Hur blir demokratin mer jämlik?

Varmt välkommen den 18 januari!

Låt fler forma framtiden heter 2014 års Demokratiutrednings kommande betänkande. Betänkandet kommer att lämnas över till regeringen den 18 januari och samtidigt arrangerar vi ett seminarium.

Vi vill bjuda in dig med intresse för demokratifrågor att komma och diskutera forskarantologins innehåll och utredningens slutsatser tillsammans med forskare, politiker och personer från civilsamhället. Vi bjuder in till två kvällar med utrymme för fakta och åsikter samt debatt och kommentarer om hur fler kan forma vår gemensamma framtid.

18 januari Folkrörelser och civilsamhälle: Hur blir demokratin mer jämlik?

Klockan 16:30 – 18:30, Z-salen ABF-huset, Sveavägen 84 i Stockholm

Låt fler forma framtiden heter 2014 års Demokratiutrednings betänkande som kommer att lämnas över till regeringen den 18 januari 2016. Vi vill bjuda in dig med intresse för demokratifrågor till ett seminarium samma dag. Under passet kommer utredningens slutsatser att diskuteras och kommenteras av flera av Sveriges före detta demokratiministrar, samt av en panel med deltagare från olika folkrörelser.

Medverkande: Bengt Göransson, Maria Johansson, Britta Lejon, Birgitta Ohlsson, Jens Orback, Mona Sahlin, David Samuelsson, Olle Wästberg, Seher Yilmaz och Ida Östensson.

Tidigare seminarium hölls 9 december då med forskarpresentationer och en politikerpanel. ´
Du hittar Demokratiutredningens forskarantologi här:
http://demokratiutredningen.info/forskarantologi/