Social Innovation Day - FULLSATT!

Arrangör Centrum för Publikt Entreprenörskap, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne, Coompanion Skåne, Glokala Folkhögskolan
Tid 2015-06-01 08:30
Plats Ängelholmsgatan 1 A, malmo
Social Innovation Day
 

OBS!! FULLSATT!

Vi är jätteglada att så många vill komma på Social Innovation Day, men tyvärr har våra lokaler sina begränsningar och för att alla ska få plats måste vi stänga anmälan nu. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Nätverksträffen för samhällsentreprenörer och mingel kl 17.00 via detta formulär, samt att sätta upp sig på reservlistan för eventet. 

Skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev så missar du inte nästa arrangemang på Ängelholmsgatan: info@publiktentreprenorskap.se

-----------------------------------

Bakom alla sociala innovationer står en samhällsentreprenör som vågar tänka annorlunda och gå sin egen väg, trots att den är oprövad. På Ängelholmsgatan 1a i Malmö samlas idéburna organisationer som stöttar nytänkare inom alla sektorer som vill utveckla idéer med samhällsnytta i fokus.  Social Innovation Day handlar om dem – personerna bakom idéerna som utvecklar Skåne till en bra plats för alla, även i framtiden.

Möt dem och inspireras av möjligheterna.

PROGRAM

8.30 Frukost

9.00 Välkommen hit och inramning av dagen

9.15 Storytelling och workshop: Hur skapar vi delaktighet och socialt hållbara boendemiljöer? Bostadsområden där boende känner stort ägandeskap, sammanhållning och trygghet är en god investering för både fastighetsägare, kommun och invånare, det är alla överens om. Men hur ska vi nå dit? Cecilia Fredholm från Stena Fastigheter har infört sociala klausuler vid nybyggnationer – och arbetar sedan länge med att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och fritidssysselsättning i dialog med boende. Julieta Talavera från den föreningen Connectors Malmö jobbar med "human centered design" och tänker nytt i sin Recidency and HUB på Persborgs Torg i Malmö där man i samarbete med MKB vill öka den sociala sammanhållningen genom att kvotera in nya samhällsentreprenörer i området som ska fungera som live-in förändringsagenter och brobyggare.  Vad kan man lära av varandra?

10.15 fika

10.30 Jag har en idé: Smart Matte.se – verklighetsförankrad matematik
Många elever i skolan idag förstår inte vad de ska använda sina kunskaper till och avståndet mellan skola och arbetsliv är för stort. Detta vill Pär Nershed råda bot på genom sin idé Smartmatte.se – en verklighetsförankrad digital mattebok som får elever att räkna på verkliga exempel från sin egen kommun i samverkan med lokala arbetsgivare.  (parallella pitchar)

10.30 Jag har en idé: Alltid mål i sikte! Om genusdriven social innovation i praktiken
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö arbetar över sektorsgränser för att främja ömsesidig integration, inflytande och möjligheter på arbetsmarknaden för kvinnor med olika bakgrunder. Nu har de tagit fram en idébok för att lyfta fram framgångsfaktorerna för genusdriven social innovation. (parallella pitchar)

10.45 Jag har en idé: Klä dig SMART i Swop Shop!
Jane Olsson driver en secondhand butik i Malmö som har utvecklat sin egen valuta – gröna hjärtan! Idén är en utveckling av klädbytardagar och på Swopshop kan man både swoppa (byta) och shoppa kläder på ett rättvist och hållbart sätt.

11.00 SeminariumKan man plugga till samhällsentreprenör?
G
år det att utbilda sig till att bli en samhällsentreprenör? Vilka skills behöver man då och varför? August Nilsson från Glokala Folkhögskolan och Fredrik Björk från Malmö Högskola har en både praktisk och teoretisk approach i sin gemensammadistansutbildning för samhällsentreprenörer som är ett samarbete mellan folkbildningen och högskolan.  

11.45 Jag har en idé: Rude food – en fin skräpmåltid
Rude Food räddar mat som annars skulle ha kastas och lagar god och innovativ restaurangmat av den i syfta att minska matsvinnet och bidra till en mer hållbar värld.

Lunch 12-13 från Rude Food

13.00 Co-labs som metod för att samskapa offentlig utveckling
Hur kan co-design vara en metod för ökad innovation och bättre samskapande med offentlig sektor? Per-Anders Hillgren frånMötesplats Social Innovation berättar om hur ett co-lab kan fungera som en katalysator för sociala innovationer med exempel från ett pilotprojekt som just nu genomförs på fem bibliotek i Skåne.

13.15 Storytelling: Maggan + Macken = Mackan? kring arbetsintegrerande socialt företagande
Hur ska man göra för att ta det bästa från projektet Mötesplats Maggan på Norra Fäladen i Lund och baka i hop det medMacken – ett social franchising koncept från Växjö för att skapa något nytt i Lund? Projektledare Junaidah Minnhagen berättar historien om Maggan, en verksamhet på Norra Fäladen i Lund med början till företagande kring cateringverksamhet, syateljé och försäljning. Joakim Grina från Flyinge Utveckling berättar om fördelarna med att ta ett social franchisingkoncept till Lund. Vad är nästa steg och vem bör de ha med på tåget? Fallgropar och framgångsfaktorer? Vi lyssnar, och hjälps åt att finna lösningar med stöd från bland andra Coompanion och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

14.15 Jag har en idé: Didici – Coachande problemlösning från LTH till Rosengård och tillbaka
SI – Samverkansinlärning, är en pedagogisk modell som används på internationella tekniska universitet för att få fler studenter att klara sina svåraste kurser genom att träna dem i att coacha varandra i problemlösning. LTH-studenten Johan Fredriksson fick idén att testa samma metod på en högstadieskola i Rosengård för matteinlärning och det blev succé. Nu utökas projektet till att omfatta skolor i hela Skåne.

14.30 Jag har en idé: – I Värpinge växer både människor, djur och växter
Bonden Håkan Rasmusson på Rinnebäcks gård i Värpinge driver sin verksamhet Värpinge Grön LivsCultur AB, som ett socialt företag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Just nu utvecklar han ett lokalt andelsjordbruk i nära samverkan med konsumenter som får prenumerera på hans ekologiska grönsaker – som odlas bl a i ruffen på den kravgodkända golfbana (som också trimmas av betande får). Dessutom erbjuder verksamheten arbetsintegrerande meningsfull sysselsättning till människor i samarbete med Röda korset och socialförvaltingen i Lund.

14.45 Fika

15.15 Jag har en idé: Brightful – bara den som blir sedd vågar drömma
Många ungdomar idag känner inte sig motiverade, har lågt självförtroende och ingen klar bild över sin egen framtid. Fatime Nedzipovska från Brightful har skapat ett program med unga mentorer som är studenter eller yrkesverksamma där de stöttar högstadie- och gymnasieelever till att börja tro på sig själva, formulera sina framtidsmål och låta sig inspireras av förebilder och platser i Malmö.

15.30 Emmaus accelerator – en tävling i intraprenörskap
Emmaus är en stor organisation med många utvecklingsområden, bland annat kring att effektivisera logistiken kring klädtransporter och hjälp med att utveckla nya digitala plattformar för marknadsföring och återvinning. För att få in de bästa idéerna på området utlyste Emmaus under våren 2015 en innovationstävling och åtta studentteam tog sig an åtta utmaningar – och tog fram åtta innovativa lösningar. Ett team ska koras som vinnare av grand price på 30 000 pix!

17.00 Vi avslutar dagen med mingel, bubbel, prisutdelning och en första formell nätverksträff för samhällsentreprenörer i Skåne.

Välkomna!

Målgrupp: Samhällsentreprenörer inom alla sektorer, tjänstemän och intresserad allmänhet

Gratis deltagande. 

Arrangörer: Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion SkåneNÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne och Glokala Folkhögskolan.