Hyundai Cup 2015

Arrangör NSS Nynäshamns Segelsällskap
Tid 2015-08-29 10:00
Plats Nynäshams Gästhamn, Nynäshamn
Hyundai Cup 2015
950 kr

Anmälningsavgiften är:
  • 750kr vid anmälan och betalning senast 2015-03-08
  • 850kr vid anmälan och betalning senast 2015-07-01
  • 950kr vid anmälan och betalning senast 2015-08-24
Efteranmälan kan göras fram till och med fredag 2015-08-28 mot en anmälningsavgift om 1200kr kontant till regattaexpedition.

Kriterier för att tävla i respektive klass:
Enskrov
Flerskrov
Shorthand båt
Antal personer ombord ska vara två stycken.
Tjejbåt
Minst 2/3 av besättningen skall vara tjejer.
HSB båt
Minst hälften av besättningen är HSB anställda
Skepparen är HSB anställd
Besättningen representerar en HSB BRF
Någon i besättningen har ett rikstäckande ramavtal med HSB Inköp.
Restate båt
Minst hälften av besättningen är anställd på bolag i fastighetsbranschen.
Skepparen är anställd på bolag i fastighetsbranschen.
Besättningen uppfyller HSBs kriterier.

Med fastighetsbranschen avses bolag som äger eller jobbar med fastigheter. ex. banker, försäkringsbolag och konsult /tjänsteföretag där personer som ovan jobbar med fastigheter.

Länk till mer information samt Inbjudan NoR - Notice of Race