Torkild Sköld - Personligt Ledarskap

Arrangör Martin Hansson
Tid 2015-04-13 18:30
Plats Bian, Köpmansgatan 8, Eslöv
Torkild Sköld - Personligt Ledarskap, Bian Eslöv 13/4 - 2015
395 kr

Torkild blir intervjuad på Radio Södra Station!

Du har alltid 100% ansvar för ditt eget resultat! 

Torkild Sköld är en av Sveriges bästa föreläsare inom personligt ledarskap och vinnare av priset som 2011 års bästa nya föreläsare! 

Genom igenkännande berättelser och aha-upplevelser får du tips och verktyg för att bygga upp ett starkare personligt ledarskap och hitta vägen till hur du leder dig själv i ditt eget liv. Föreläsningarna är roliga och inspirerande i stunden, men bidrar också till engagemang under lång tid.

Bra på att leda mig själv – bra på att möta andra 
Oavsett om du arbetar som egen företagare eller anställd är du alltid verkställande direktör i det företag som är du. I denna position tar du dagligen beslut och utför handlingar som påverkar hur du utvecklar och förvaltar dig själv. Personligt ledarskap handlar om att du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed påverkar resultatet av hur verkligheten kommer att se ut. Grunden för ett bra personligt ledarskap handlar om att ha vältränade personliga egenskaper för att kunna möta livets möjligheter och utmaningar. Många gånger fokuserar ledarskapsutbildningar på att leda andra människor men egentligen börjar det med mig själv. Oavsett om vi är ledare för andra eller ej så är vi alltid verkställande direktörer i vårt eget liv.

Tips och verktyg för starkare personligt ledarskap 
Genom berättelser med igenkänning och aha-upplevelser delar Torkild med sig av tips och verktyg för att bygga ett bättre personligt ledarskap – en uppgift som inte går att outsourca. Torkilds föreläsningar får dig att tänka till och skratta för att kunna se verkligheten med nya ögon. Med stort engagemang och passion ger han dig konkreta exempel att tillämpa på dig själv för att stärka ditt personliga ledarskap – effektivt, enkelt och mycket givande.


vid frågor angående bokning kan ni skicka ett mail till martinhanssonmail<a>gmail.com