Kopia av Kopia av Hur förbättrar du din undervisning om arbetsmarknaden?

Arrangör Arena skolinformation
Tid 2014-10-20 14:0016:30
Plats Södra Allégatan 1B , gothenburg
Hur förbättrar du din undervisning om arbetsmarknaden?
 

Saltsjöbadsavtalet, parterna på arbetsmarknaden,
förhandlingar. Traditionellt sätt har undervisningen om
arbetsmarknadsfrågor varit ganska traditionell och många elever upplever att
frågorna är ganska abstrakta och långt ifrån deras verklighet.

Vi ger exempel på hur du konkret kan arbeta med dessa
områden med utgångspunkt i Arena Skolinformations material. Arbetslivskunskap
ges ju också större utrymme i GY 2011, vi ger förslag på konkreta övningar och
upplägg på ett sätt som oftast väcker elevernas engagemang och intresse

Föreläsningarna hålls av Ludvig Myrenberg, lärare och
läromedelsproducent,
Mats Andersson lärare, som också haft uppdrag av
Skolverket att utforma den nya läroplanen i samhällskunskap.