Internationell konferens med Överenskommelsen

Arrangör Överenskommelsen
Tid 2014-11-04 09:30
Plats Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg, Stockholm
Internationell konferens med Överenskommelsen
 

Vilka internationella exempel finns det på olika modeller för överenskommelser i Europa? Hur framgångsrika har de varit och vad kännetecknar de olika ländernas överenskommelser? Den 4 november bjuder Överenskommelsen in till en konferens i Stockholm med internationella talare från exempelvis Danmark, Estland, England och Belgien/Flandern.

Konferensen behandlar frågor kring hur överenskommelser kan användas som verktyg för att lösa samhälleliga utmaningar och vara en tillitsskapare, men har även en praktisk inriktning som syftar till att få klarhet i vilka metoder som kan användas för att gå från ord till handling.

Reseersättning på max 500 kronor utgår för deltagare från idéburna organisationer.

Samtliga moment simultantolkas till svenska.

Klicka här för att se programmet.