Amningsutbildning i vårdkedjan

10/9
 
17/9
 
24/9
 
1/10
 

Amningsutbildning för hela vårdkedjan


Region Norrbotten erbjuder digital utbildning i amning för att stärka amning och eftervård som är prioriterade områden i SKR Kvinnohälsa satsning.

Hur:
Heldagsutbildning online. Kostnadsfri. 
Kursmaterial ingår. Ingen förberedelse inför utbildning krävs.
Kursledare från Amningshjälpen. Etablerad koncept i flera Regioner.
Mer information kommer efter semesterperioden.

När:
Under fyra tisdagar kl:08.00-16.00. Du deltar vid ett av följande tillfällen:

10/9
17/9
24/9
1/10

Målgrupp

Vårdpersonal som direkt arbetar med amning av blivande/nyblivna föräldrar i hela vårdkedjan.

Syfte

Utbildningens mål att främja, skydda, stödja och stärka amning i hela vårdkedjan.
Öka och uppdatera kunskap i amning, ge inspiration och förbättra kvaliten.


Hälsningar

Arbetsgrupp SKR Förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa

Marie Strand Utvecklingsbarnmorska och Nina Alakulju Samordningsbarnmorska


Rådgör med din närmaste chef för deltagande i utbildningar under arbetstid

Kursen finansieras med hjälp av statliga medel