Naturguidning: Gammelström och Tyresta

Arrangör Tyresö kommun
Plats Gammelström
Naturguidning Gammelström och Tyresta
 

TISDAG 11 JUNI, KVÄLL
Gammelström och Tyresta – gammelskog och blomstermarker
Lättvandrad guidning

 
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som kattfot och sårläka.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 18.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats.

OBS! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se