Dejta en verkSAMhet - Krami Västerås

Arrangör Samordningsförbundet Västmanland
Tid 2024-04-17 10:0010:45
Plats Digitalt via teams
Standardbiljett
 

Samordningsförbundet Västmanland arrangerar korta möten - ”Dejta en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med enskilda, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer. 

Välkommen att dejta verksamheten KRAMI Västerås. Krami arbetar för sin målgrupp med individuell vägledning mot praktik, arbete och studier. Under dejten kommer vi att träffa verksamhetens personal som är från myndigheterna Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Västerås Stad. 


Varmt välkommen!
Ann, Anette och Beatrice
Samordningsförbundet Västmanland