Grundkurs för svetsrummet

Arrangör Carl
Tid 2024-02-24 09:0011:30
Plats Stockholm Makerspace, Drottning Kristinas Väg 53, Stockholm, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

(English below)

This time the course will be held in Swedish or English depending on the preference of the participants.

Det här är vår grundkurs för att få använda svets på Stockholm Makerspace.

Vi kommer att börja dagen med ett teoripass där vi går igenom grundläggande säkerhetsregler och rutiner för att använda svetsrummet och grundläggande svetsteori.

Efter detta går vi över på en praktisk del, där du kommer att få prova svetsa i stål med vår MIG/MAG-Svets och en praktisk förståelse för grunderna i hur du använder en svets för att sammanfoga metall på ett säkert sätt. Du kommer även få prova att kapa en bit stål med vår Plasmaskärare och få en förståelse för hur du använder den på ett korrekt och säkert sätt.

Vi tror att kursen kommer ta runt 3-4 timmar. Vi möts vid huvudenteren / utanför AWLs kök

Kursen ger dig behörighet att använda vår MIG/MAG-Svets och vår Plasmaskärare. 

För behörighet att använda TIG/MMA-Svetsen så krävs att du även deltar i fortsättningskursen som innefattar TIG och MMA-svetsning.

---------


This is our basic course for using welding at Stockholm Makerspace.

We will start the day with a theory session that includes safety rules and routines for using the welding room, plus basic welding theory.

Then we'll move on to the practical part. You will get to try welding in steel with our MIG / MAG Weld to get a practical understanding of the basics of how to use a weld to join metal safely. You will also get to try cutting a piece of steel with our plasma cutter in order to understand how to use it correctly and safely.

We believe that the course will take around 3-4 hours. We meetup at main entrance / outside AWL's kitchen

The course permits you to use our MIG / MAG Welder and our plasma cutter.

To be eligible to use the TIG / MMA Welding, you must attend the advanced course, which includes TIG and MMA welding.