Rektorsprogrammets forskningskonferens 2024

Arrangör Rektorsutbildningarnas kansli, Stockholms universitet
Plats Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Fullbokad
Rektorsprogrammets forskningskonferens 8 maj 2024
 
Anmälan till reservlista vid fullbokat
 

Rektorers yrkeskunnande och

rektorsyrkets kunskapsbas

Rektorsprogrammets forskningskonferens anordnas varje år och är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. I år välkomnar vi skolans olika ledare och huvudmän med det högaktuella konferenstemat: Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Konferensen är kostnadsfri för skolledare och huvudmän. Forskare och andra kunniga intressenter presenterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet om skolledarskap och skolutveckling. Konferensdeltagarna ges chans att diskutera forskarnas bidrag och ställa frågor tillbaka. Anmäl dig så snart som möjligt då efterfrågan är stor.

Anmäl håller öppet till den 31 mars. Vid förhinder vänligen avboka din plats genom att kontakta Rektorsutbildningarnas kansli så fort som möjligt så att någon på reservlistan kan erbjudas plats. 

För frågor om konferensen kontakta Rektorsutbildningarnas kansli vid Stockholms universitet: rektorsprogrammet@edu.su.se  

Mer information och program hittar du på vår webb

Varmt välkommen med anmälan!

___________________________________

Stockholms universitet

Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
106 91 Stockholm

https://www.linkedin.com/company/rektorsutbildning-stockholms-universitet/
https://www.su.se/rektorsutbildning/
___________________________________