Informationsträff: Ansökan till ULV HT24

Arrangör Sektionen för uppdragssamordning, Stockholms universitet
Tid 2024-03-19 18:3019:30
Informationsträff
 

Vill du studera för att få lärarlegitimation? Välkommen på informationsträff om Utlandsutbildade lärares vidareutbildning på Zoom! 


Träffen kommer att handla om vägen till lärarlegitimation, vad som krävs för att läsa kompletterande studier inom ULV och hur ansökningsprocessen går till.

Träffen riktar sig både till intresserade sökande och till studievägledare eller andra som möter möjliga studenter.
 
Anmälan är obligatorisk senast 18 mars.

Zoom-länk skickas ut någon dag före träffen.
Ladda ner Zoom på datorn eller mobilen för att ansluta till mötet.

Gör gärna ULV-kompassen för att ta reda på om du är behörig till ULV: https://ulvkompassen.se/


Hälsningar
Samordningen för ULV på Stockholms universitet
ulv@su.se
www.su.se/ulvsu