Må bra-kurs för anhöriga

Tid 2024-03-14 19:0020:00
Plats Individkrafts lokaler på Tunnlandsvägen 91C, vid Brommaplan., Stockholm
Fullbokad
Anmälan till Må bra-kurs
 
kölista till Måbra-kurs anhöriga
 

Må bra-kurs för anhöriga:

Nu erbjuder vi en 12-veckors kurs för att bli snällare mot oss själva och må bättre.


Kursen är riktad till dig, medlem, som är anhörig till någon med autism och ombesörjer och stödjer denne i vardag etc.

Mind & Meaning erbjuder strategier och verktyg vilka skiljer sig från det som vanligtvis erbjuds i anhöriggrupper.

Vi övar på:

  • medkänsla till oss själva att bemöta svårigheter, motgångar och besvikelser. Att applicera hjälpsamma strategier i vardagen.
  • känna oss inkluderade och en del i ett större sammanhang. Att stärka vår känsla av tillhörighet och gemenskap.
  • minska självkritik och känslor av skam och skuld. Vi fokuserar på att landa i kroppen och hitta en inre stärkande röst att lyssna till.
  • göra tillvaron mer hanterbar genom acceptans och mod till förändring

Kursen är baserad på Compassion Fokuserad Terapi (CFT).

Kostnad: 600kr för 12 gånger (betalas innan start via swish eller plusgiro som fås vid anmälan.)

Start: 14 mars, kl:19.00 -20.00

Plats: I Individkrafts lokaler på Tunnlandsvägen 91C vid Brommaplan.


Välkomna!