Tillämning av fördelningsprinciper - Vatten

Arrangör Bokningen
Plats K1 på Fyrishov, Uppsala
5 mars K1
 

Hej! 

Det sker en tillämpning av fördelningsprinciperna som ska vara ett kompletterande rutindokument vid säsongsfördelning av tider på alla vatten anläggningar. Vänligen se bifogat dokument. 
Förslag av ändring i rutindokumentet skickas till bokning@uppsala.se.

Varmt välkomna för vidare diskussion 5 mars 17.00-18.00.

Mvh Bokningen