Naturguidning Från Långsjön till Tyresö-Flaten

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2024-03-07 10:0013:00
Plats Långsjön
Naturguidning Från Långsjön till Tyresö-Flaten
 

TORSDAG 7 MARS
Från Långsjön till Tyresö-Flaten – med Elin Wägner och Selma Lagerlöf
Lättvandrad guidning


”Så snart en sjö blev så stor att den tog sig något ut, smalnade den av till en å, och ån fick inte heller flyta lång sträcka, förrän den blev utvidgad till en sjö.” Så beskriver Selma Lagerlöf den sörmländska naturen, sett med Nils Holgerssons ögon när han flyger fram på sin gåsrygg. Både Selma Lagerlöf och Elin Wägner var djupt engagerade i ”de gröna frågorna” och debatterade för såväl fred med jorden som skydd av våtmarker. Vi firar internationella kvinnodagen i förskott med lite extra fokus på deras tankar kring naturen.
 
Guidningen går längs några av Tyresåns sjöar och slingrande åar, i kanten av skogen bland trädlevande tickor och mossklädda stubbar. Vi passerar också ett litet fort som ingick i korvlinjen.

Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Liljegränd kl 10.00 (buss 820).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

OBS! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se.