Så kan osäkerheterna för investeringar i kolinfångning minskas

Arrangör Energiforsk
Tid 2024-03-05 08:3009:00
Plats Teams.
Anmälan, medlem
 
Anmälan, icke-medlem
1250 kr

Biljetterna är inte återbetalningsbara men det går bra att skicka en kollega i ditt ställe.