Uppföljningsmöte om tryggheten på Kroksbäcks IP

Arrangör Ariana FC
Tid 2024-03-06 16:0018:00
Plats Kroksbäcks IP, Malmö
Uppföljningsmöte om tryggheten på Kroksbäcks IP
 

Hej,

Det har nu gått en tid sedan vi sist samlades, och jag vill börja med att uttrycka vår djupa tacksamhet för det senaste mötet som visade en stark uppslutning från alla inbjudna parter, vare sig det var representanter från civilsamhället, den offentliga eller privata sektorn. Genom ert stöd fick vi som är engagerade ideellt i Ariana FC extra starka krafter att jobba vidare med att utveckla verksamheten trots den hotbild som fanns över oss och den otrygghet som präglat idrottsplatsen.

Som vi kom överens om på mötet skulle vi ta steget och bjuda in er alla till ett uppföljningsmöte, och nu är det dags för detta. Vi vill därför från Arianas sida nu bjuda in er till detta viktiga uppföljningsmöte för att ha en öppen och transparent dialog om vilka insatser som har skett, som planeras och som fortfarande saknas.

 

Datum och tid: onsdagen den 6 mars kl. 16:00 - 18:00

Plats: Arianas klubbstuga, Kroksbäcks IP

 

Agenda:

  • Uppföljning av händelser och aktiviteter sedan förra mötet. En översikt av vad som åstadkommits och vilka utmaningar vi fortfarande står inför.

  • Diskussion om vår rapport ”När gängen tar över idrottsplatsen” – se bilaga!

  • Information från områdespolisen om status på tryggheten i området just nu och vilka insatser de kan bidra med för att trygga Kroksbäcks IP under 2024.

  • Genomgång av renoveringar på idrottsplatsen och andra nödvändiga fysiska förbättringar.

  • Information om de 2 miljoner kronor tilldelade från fritidsnämnden via RF-SISU Skåne för trygghet på våra idrottsplatser efter Ariana FC:s larm.

  • Grupparbeten för att diskutera och föreslå hur de kommunala medlen bäst kan användas för att ytterligare stärka tryggheten och sammanhållningen på våra idrottsplatser. Målet är att formulera en konkret handlingsplan som specificerar vem som gör vad och hur uppföljningen ska gå till.

 

Er närvaro vid detta möte är inte bara viktig, den är avgörande. Ni representerar beslutsfattare och nyckelpersoner från alla sektorer som har kraften att driva igenom förändringen vi alla vill se på Kroksbäck. Vänligen bekräfta ert deltagande senast den 20 februari, så att vi tillsammans kan lägga grunden för en hållbar och positiv framtid för våra barn och unga på idrottsplatsen.

Anmälan sker här!

Vi ser fram emot att välkomna er den 6 mars!


Vänliga hälsningar,

Taher Azizi

Ordförande

Ariana FC