Forskardagen

Arrangör Innovation och transformation
Tid 2024-03-05 08:3013:00
Plats Parken, Center för Innovation. Henckels torg 3, Helsingborg
Fullbokad
Forskardagen 5 mars
 
Forskardagen 5 mars reserv
 

 

8.30 - 8.50

 

Hej och välkomna!

Carina Leffler, stadsdirektör Helsingborg stad, och Charlotta Johnsson rektor, Campus Helsingborg: Forskningssamverkan och stadens tre omställningsområden

 

 

8.55 - 9.55

Digital omställning

Markus Borg: Kvalitetssäkring av AI-lösningar - Forskningsresultat i ljuset av EUs kommande AI-förordning

Teres Hjärpe: Standardisering, digitalisering och professionell kreativitet

Lupita Svensson: Forskning på praktikens villkor, digitaliserad socialtjänst

Christopher Petersson: Stadens arbete tillsammans med Massachusetts Institute of Technology i satsningen med sensorer i staden

 

9.55 - 10.45

Grön omställning

Amanda Haux: Forskning i stadens testbäddar – RecoLab.

Jakob Sandberg: Forskningsstöd i arbetssättet att integrera bevarande av vilda växter genom naturvård med bevarande i odling för aktiv spridning.

Henrik Pålsson: Strategisk förändring och innovativa lösningar för miljöeffektiva godstransporter i staden.

Sofie Sandin Lompar: Stadens arbete tillsammans med Öppen Akademi, Lunds universitet.

 

 

11.00 - 12.00

Social omställning

Marcus Knutagård: Forskning om sociala innovationer i Helsingborg.

Tobias Fredricsson: Självstyrande team: processen och stöd av forskningen,

Ju Liu: Forskning kring Sällbo i Helsingborg.

Pernilla Danielsson och Ulrika Westrup: Villkor och förutsättningar för tjänsteinnovation i välfärden.

Lisa Norén: Hur är det att vara Kommundoktorand?

 

12.00 - 12.30

Framåtblick

Hur kan vi använda forskning för att driva förändring? Samtal med Zeynep Erdal, Magnus Adenskog och Anna-Karin Bergman.

 

 

12.30

Gemensam lunch