Studiebesök "Gröna Gården på Lindängen" Stena Fastigheter Malmö

Arrangör Helsingborg stad
Tid 2024-03-21 09:3012:00
Plats Samling på Koralgatan 15, Malmö
Standardbiljett
 

Studiebesök där vi tar del av Stena fastigheters projekt "Gröna Gården på Lindängen". Ett projekt där fastighetsägaren tillsammans med boende och projektpartners skapat mat, bostäder och kunskapshöjande insatser för att gynna vilda pollinatörer. Detta har gjorts genom att plantera utvalda växter, träd och buskar, bland annat trubbhagtornsträd och bärbuskar. Odlingslådor och tre testytor av ängsmark har också etablerats. Boplatser har skapats i form av insekthotell, döda trädstammar med borrade hål och exponering av sandytor. I projektet har kunskapshöjande insatser för hyresgästerna genomförts kontinuerligt. Arbetet fortsätter även efter avslutat projekt. 


Linda Lissmatz - Energi- och miljösamordnare på Stena Fastigheter berättar om projektet och guidar oss runt på Lindängen

Program
09.30-10 Fika
10-11 Linda berättar och vi ställer frågor
11-12 Guidad tur