RLI Våren 2024 D2330

Arrangör Anna Godevärn/Viveka Larsson
Plats Zoom, Online
RLI Våren 2024 D2330
 

Modul 1 - Rotarianen - Vecka 12 (2024-03-20, kl 19-21)
Modul 2 - Klubben - Vecka 15 (2024-04-10, kl 19-21)
Modul 3 - Nätverket - Vecka 17 (2024-04-23, kl 19-21)
Avslutning/Modul 3 - fysisk/digital träff Maj 2024