Utbildning om att förebygga och agera mot våld i skolan 15 april

Tid 2024-04-15 13:0016:00
Plats Helsingborgs arena
Utbildning om att förebygga våld i skolan
 

Förbygg och agera mot våld i skolan – inbjudan till utbildning, 15 april 2024


Utbildningar 2024:

  • Våren 2024 erbjuder vi all skolpersonal en utbildning med fokus på samtycke, sexualitet och relationer, våld i ungas relationer, genusnormer, maskulinitet och våld.
  • Hösten 2024 erbjuder vi en uppföljande fördjupning om våldsförebyggande metoder och verktyg för att stärka förmågan i att förebygga och agera mot våld.

Utbildningarna är ett samarbete mellan Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen och en del av stadens arbete för lika möjligheter och våldsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

 

Föreläsare: Marco Vega, sexualupplysare, som utbildar om inkludering, maskulinitet, jämställdhet, sexualitet och relationer.


OBS! Vi erbjuder samma utbildning vid två olika tillfällen under våren.

  

Frågor: Kontakta Elin Turesson, samhällsstrateg social hållbarhet via e-post: elin.turesson@helsinborg.se eller telefon: 042-10 44 05.