Årsmöte 2024 med föredrag ”Gestaltning med perenner”,

Arrangör Huddinge Botkyrkas Trädgårdssällskap
Tid 2024-03-14 18:0021:00
Plats Stora salen, Folkes/Kulturhuset, Huddinge centrum
Årsmöte, fika och föredrag
 
Enbart årsmöte
 
Endast föredrag
 
Glutenfritt fika
 


Årsmötesförhandlingarna startar kl 18.00 och avslutas med gemensam fika för de som vill. Därefter följer föredraget Gestaltning med perenner- Kl 19:00-21:00

Föreningen bjuder alla årsmötesdeltagare på fika och föredrag.
Alla medlemmar är välkomna på årsmötet, men vi vill att du anmäler dig för att vi ska kunna planera.

Tid: torsdagen 14 mars, Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget 19.00-21.00.
Plats: Stora salen, Folkes/Kulturhuset, Huddinge C
Kostnad: Gratis
Sista anmälningsdag: 7 mars
Frågor: anmalan@hu-bo-tradgard.org
Ansvarig från föreningen: Helena
 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs 8 februari. Motioner skickas till  mailto:info@hu-bo-tradgard.org,eller till någon i styrelsen via den kontaktinformation som finns på hemsidan.
Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga så kommer de att publiceras på hemsidan under rubriken Årsmötesdokument 2024