Förenkla Helt Enkelt

Arrangör Skåne Nordost
Tid 2024-03-08 08:1513:00
Plats Krinova , Kristianstad
Förenkla Helt Enkelt
 

Förenkla Helt Enkelt
– En dag med fokus på hur vi blir bättre tillsammans!

Välkommen till Krinova i Kristianstad fredagen den 8 mars. 

08:15 - 08:45 Fika och mingel 
08:45 Start 
12:00 Lunch 

Vi brukar säga att det ska vara lätt att göra rätt i kontakten med kommunen, men ibland behöver vi hjälp och inspiration utifrån för att kunna ta nästa steg. Liksom ifjol bjuder vi nu in dig som arbetar med frågor kopplade till företag och tillståndsgivning i Skåne Nordost till en inspirerande dag.
 
Syftet med dagen är följande:
Nätverk! Flera av oss som arbetar i mindre kommuner är ofta ensamma om hanteringen av våra frågor. Genom denna dag möter du din motsvarighet i andra kommuner och kan bygga ditt professionella nätverk inom ditt område.

Erfarenhetsutbyte! Hur blir vi bättre tillsammans? Hur kan vi dra lärdomar och dela med oss av våra erfarenheter?

Förbättring tillsammans! Genom introduktion av gemensamt utvecklingsmaterial (se nedan) kommer alla deltagare att få verktyg som hjälper oss att förbättra vår service och vårt bemötande.

Denna dag sätter vi fokus på materialet ”Inte bara trevlig” som tagits fram inom Malmö-Lund-regionen och som nu blivit tillgängligt för Skånes alla kommuner. Dagen innebär en introduktion till materialet inklusive inspirationsföreläsning och workshops och kan ses som något av en kick-off för det arbete som sedan varje kommun arbetar vidare med löpande under året.

Dagen inleds med en inspirationsföreläsning av Kjell Dahlin som har många års erfarenhet av frågor kopplade till kommunikation och bemötande.