Näringslivsfrukost

Arrangör Näringsliv Robertsfors kommun
Tid 2024-03-13 07:3009:00
Plats Gillestugan Centrumhuset Robertsfors
Näringslivsfrukost
 

Näringslivsfrukost

Plats: Gillestugan Centrumhuset Robertsfors

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Ställ frågor om bygglov, avfallshantering m.m

Handläggare från bygg & miljö deltar.

Planerar du att expandera? Har du frågor om bygglov, miljötillstånd, avfallshantering eller vatten och avlopp? Välkommen till öppet hus och ställ dina frågor till våra handläggare.

Vi vill underlätta när du och ditt företag har utvecklingsplaner!

Evenemanget riktar sig främst till företagare som har frågor om bygglov, miljötillstånd, avfallshantering eller vatten- och avlopp. Inga beslut fattas under näringslivsfrukosten, utan det är ett tillfälle för att få information och hjälp med hur du kommer vidare.

Arrangör: Näringsliv Robertsfors kommun