Utbildning Glasinventerare

Arrangör Glascentrum i Sverige AB
Tid 2024-02-27 09:302024-02-28 13:00
Plats Glasskolan Fredsgatan 4 641 30 Katrineholm, Katrineholm

Eventet stängt för nya bokningar

UTBILDNING - GLASINVENTERARE

KURSEN ÄR FULLBOKAD! Vill du anmäla intresse att gå nästa utbildningstillfälle kontakta Glascentrum info@glascentrum-mtk.se 

VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?
I glasbranschens färdplan mot att bli fossilfri ingår en kraftigt ökad återanvändning av byggnadsglas. Kursen vänder sig till dig som vill bidra i det arbetet. Första steget i återvinningsprocessen är inventering av planglas före renovering/rivning detta för att säkra rätt kvalitet samt skapa förfrågningsunderlag och spårbarhet. Här spelar inventeringspersonen en nyckelroll.

KURSMÅL
Syftet är att man efter genomförd utbildningen ska kunna utföra en inventering av planglas i byggnad interiört och exteriört för återvinning/återbruk. Fokus kommer att ligga på att identifiera glas och genomförande av inventering.

FÖRKUNSKAP
För att kunna ta till dig utbildningen samt att klara målet med kursen, krävs det att du har goda glaskunskaper. För de som saknar relevant kunskap eller som önskar en uppfräschning kommer en förberedande digital utbildning uppdelad på två halvdagar att erbjudas, kostnad 2 900 SEK exkl. moms

KURSINNEHÅLL

 Identifiering av glas
 Identifiering av materiel i fönster
 Vad för glas som kan återvinnas/återbrukas
 Hur man återvinner glas
 Byggregler kopplat till glastyper
 Hantering av glasmätare
 Planering av inventering
 Dokumentering
 Genomförande

Utbildningen omfattar två dagar. Kursen innehåller kursdokumentation, lektionsmaterial, lunch och fika. Inventeringsryggsäck.

MÄTUTRUSTNING
För att kunna utföra glasinventeringar kommer det att krävas att man har utrustning för att identifiera ingående glas. Har man sedan tidigare GlasBuddy eller Merlin Lazer tas dessa med på utbildningen. Bohle kommer att kunna erbjuda båda dessa mätinstrument till specialpris för dem som går utbildningen. Förboka gärna och för mer information kontakta Glascentrum.

KURSLEDARE
Anna-Lena Fransson och Fredrik Hall Johansson, Glascentrum
Oskar Storm, Saint Gobain
Christina Ståhlhandske, RagnSells
Jörgen Häll, Ryds Glas
Upphandlingsmyndigheten
Bohle

KURSTILLFÄLLE

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm, Fredsgatan 4, 641 30 Katrineholm den

27 februari start kl.10.00 till 28 februari ca kl.13.00 vid start serveras fika mellan 09.30 – 10.00 och avslutas med lunch

KURSKOSTNAD

7 500SEK exkl. moms för medlemmar i GBF och SPF
10 500SEK exkl. moms för icke medlemmar

ANMÄLAN

Senast den 1 februari

Observera! Antalet platser är begränsade.

Välkomna!