Digital Glasrådgivning del 1

Arrangör Svensk Planglasförening
Tid 2024-03-14 09:002024-03-21 13:00
Plats Microsoft Teams, Online
Digital Glasrådgivning del 1
 

Digitalutbildning!

Glasrådgivning Del 1 - Möjligheternas material

VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?
Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi har moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

KURSMÅL
Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas och planglasprodukter och bidra till att öka dina kunskaper inom material- och produktområdet. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas. Efter genomförd kurs del 1 finns möjligheten att gå en fortsättning, Glasrådgivning del 2 - Glas i Funktion.

KURSINNEHÅLL
Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material behandlar 5 olika avsnitt:

 Glas och dess egenskaper
 Tillverkning av planglas
 Basglas och förädlade glas
 Isolerrutor och belagda glas
 Planglasmarknaden

Den digitala Glasrådgivning del 1 omfattar två halvdagar. Kursen innehåller kursdokumentation.

KURSLEDARE
Fredrik Hall Johansson, Glascentrum
Anna-Lena Fransson, Glascentrum

KURSTILLFÄLLE

14 mars start kl.09.00 till ca kl.13.00 och 
21 mars start kl.09.00 till ca kl.13.00 via Microsoft Teams.

ANMÄLAN
Senaste dag för anmälan 7 mars.

KURSKOSTNAD
2 900 SEK/deltagare exkl.moms för medlemmar i SPF
4 500 SEK/deltagare exkl.moms för icke medlemmar