Utbildning Tron på individen

Arrangör Samordningsförbundet Skaraborg
Tid 2024-04-04 09:002024-04-25 16:00
Plats Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka...
Utbildning Tron på individen
 

En tvådagars utbildning i ”Tron på individen” erbjuds både personal som arbetar med BIP samt enhetschefer. Utbildare från Væksthuset i Danmark håller i kursen. Kursens upplägg är att dag ett består av både teoretisk kunskap och praktiska övningar, en hemuppgift ges sedan som utförs inför dag 2 och under dag två fortsätter sedan kursen varva både teori och praktiska övningar.

Utbildningens lärandemål:
- Medvetenhet om språkets betydelse för tilltron till jobbchansen samt vikten av att utveckla ett gemensamt, professionellt och resursfokuserat språk

- Insikter i den egna förförståelsen - förväntningar och tilltro till jobbchansen, samt hur den egna och kollegornas tilltro kan påverkas

- Förståelse för, verktyg till och träning i att arbeta med professionella, reflektiva kollegiala samtal

- Mod att sätta i gång förändringar i det kollegiala arbetet genom små experiment och ”prova på-handlingar”


I utbildningen inkluderas, fika och lunch.

Plats

Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)