Utom rätta

Arrangör Umeå Rättsakademi
Tid 2024-02-15 09:3017:00
Plats P5, Väven , Umeå
Utom rätta
 

Konflikt- och tvistelösning är begrepp som ingår i varje grundläggande beskrivning av domstolsprocessen. För många verksamma jurister och andra är just domstolsprocess också den centrala eller huvudsakliga modellen. I ett vidare perspektiv är dock konflikterna och tvisterna fler och kanske större eller mer speciella än vad även den mest ambitiösa domstols-ordningen mäktar med. I mån av behov och utrymme skapar både staten och enskilda därför andra sätt att hantera nya eller gamla meningsmotsättningar för att läka sår och komma vidare. Försoningskommissioner, medlingsinstitut och skiljeförfaranden är bara några exempel. Årets seminarium belyser alternativa tvistelösningsmodeller och försoningsprocesser med målet att inspirera till tankar om ändamålsenliga sätt att lösa konflikter och skapa gottgörelse vid sidan av den ordinära domstolsprocessen.