Nysam Barn- och ungdomspsykiatri vårmöte 2024

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2024-03-20 10:0015:00
Plats Digitalt via teams
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter presenterar aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Gemensam genomgång av årets rapport med fokus på förbättringar och förändringar

Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling


Analys av årets data med fokus på trender och tendenser

Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet.


Uppsummerande diskussion

Datum och tema för höstmöten och avslut