Nysam Patologi vårmöte 2024

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2024-03-21 10:0015:00
Plats Teams, Online
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda


10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter presenterar aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Statusuppdatering digital rapport

Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling


Analys av årets data med fokus på trender och tendenser

Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet.Uppsummerande diskussion

Datum och tema för höstmöte och avslut