Möte huvudmän & Hela människan

Arrangör Hela Människan
Tid 2024-02-14 12:0017:00
Plats Återkommer vi kring
Möte huvudmän & Hela människan
 

Vi vill möta dig som kyrkoherde/församlingsföreståndare tillsammans med en diakon/diakoniansvarig

i din församling för att samtala med om Hela Människan och det framtida uppdraget i Huddinge, Botkyrka och Salem.

 

INTRESSEANMÄLAN

Vi önskar att du och den hos er som har ett diakonalt huvudansvar anmäler er genom nedanstående länk så snart som möjligt så vi ser att det är möjligt att träffa så många. Du kan anmäla en kollega via samma länk. Om du inte kan prioritera denna tid vill jag att du också så snart som möjligt återkopplar till mig om det.

 

BAKGRUND

Inom vår styrelse och ledning arbetar vi med att ta fram ett strategiskt dokument som skall bli vägledande för

vårt sätt arbeta framåt. I det arbetet är det väldigt viktigt och avgörande för oss att ha våra huvudmän med.

Ni har representanter från er i vår styrelse som är med i processen och det är mycket värdefullt!

Vid denna halvdag vill vi dock få en mer direkt dialog med dig som finns i den operativa verksamheten.

 

OM DAGEN

Vi se fram mot en halvdag på ”vår dag”, Alla hjärtans dag 14 februari. Vi tänker att vi startar med

lunch kl. 12.00 och avsätter eftermiddagen som längst till kl. 17.00. Plats återkommer vi till.

.