2 februari 2024 Samverkansdag i Skaraborg!

Arrangör Samordningsförbundet Skaraborg
Tid 2024-02-02 08:3015:30
Plats Vara konserthus, Allégatan 49, 534 31 Vara
Samverkansdag
 
Seminarium A1: Arbetsförmedlingens program
 
Seminarium A2: Försäkringskassans ersättningar
 
Seminarium A3: En rehabmottagning berättar
 
Seminarium A4: Socialtjänstens uppdrag
 
Seminarium A5: Vad gör skillnad?
 
Seminarium B1: Arbetsförmedlingens program
 
Seminarium B2: Försäkringskassans ersättningar
 
Seminarium B3: En rehabmottagning berättar
 
Seminarium B4: Socialtjänstens uppdrag
 
Seminarium B5: Vad gör skillnad?
 

Välkommen på en konferensdag med föreläsning, valbara seminarier och en motivationsshow! Dagen arrangeras för och av Samordningsförbundet Skaraborgs parter. Vi hoppas samla flera hundra medarbetare och chefer i Skaraborg som arbetar med samverkan kopplat till samordningsförbundet Skaraborg.


Digitalt deltagande
För alla som har möjlighet sker samverkansdagen på Vara konserthus där du kan ta del av hela programmet nedan. För myndigheter som inte har möjlighet att resa och vid andra särskilda skäl finns en möjlighet att vara med digitalt på det som sker ifrån stora salen, det innebär en begränsning i att det av seminarierna enbart är seminarium 1A som sänds digitalt. Allt som sänds digitalt är markerat med en * i programmet. Oavsett om du kan medverka digitalt en del av dagen eller hela dagen är det samma anmälningslänk som gäller. För att delta digitalt anmäl dig via denna länk: https://simplesignup.se/event/210658

Program
08:30 Fika & registrering

09:00 Inledning*

Samordningsförbundets kansli

09:15 Föreläsning BIP*
Charlotte Liebak Hansen, Projekt- og Forskningschef, ph.d.Vaeksthuset forskningscenter föreläser om studien de gjort i Danmark som kallas BIP. Studien visar på vikten av samordnade och samtidiga insatser med ett starkt arbetsfokus och tro på individens jobbchanser och är ursprunget till det arbetssätt som används i hela Skaraborg inom projektet Cresco+.

10:45 PAUS

11:15 Valbara seminarier, pass A*
Se nedan

12:00 Förflyttning

12:15 Valbara seminarier, pass B
Se nedan

13:00 LUNCH

14:00 Motivationsshowen*
Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson
En show med ett budskap som berör. Här får du inte bara sång och dans utan även med dig nycklar till hur du hittar balansen i ditt livsschack. Inom områden som relationer, träning, tankar, kost, återhämtning och syfte i livet.

15:30 Fika to go

* = livesänds digitalt

Valbara seminarier
1. Arbetsförmedlingen - insatser och program

Hur jobbar Arbetsförmedlingen med personer som behöver extra stöd? När används de privata aktörerna och vilka insatser sköter Arbetsförmedlingen i egen regi?

2. Försäkringskassans ersättningar
Försäkringskassan berättar om grunderna för ersättningarna aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabersättning och sjukersättning. Vad är kriterierna för de olika ersättningarna och hur många personer är det som har dessa ersättningar i Skaraborg?

3. En rehabmottagning berättar
En rehabmottagning från regionens primärvård i Skaraborg berättar om sitt uppdrag. Vilka patienter möter en rehabmottagning? Vad kan en rehabmottagning erbjuda?

4. Socialtjänstens uppdrag
Socialtjänsten berättar om sitt uppdrag, vad är det som är lagstadgat egentligen? Och vilka finns socialtjänsten till för? Vad är sant och hur hanterar vi myter och desinformationskampanjer mot socialtjänsten?

5. Vad gör skillnad?
Lyssna till en personlig berättelse från en deltagare som förändrat sin livssituation genom att sätta fokus på hälsa. Från att ha varit arbetslös, överviktig, ha smärtproblematik, diabetes typ 2 och psykisk ohälsa startade resan mot ett bättre liv med promenader i Cresco Creare, fortsatte med deltagande i Hälsoskola och pulshöjande träning. Nu tränar han 5 ggr i veckan, har gått ner över 40kg, blivit av med smärta, högt blodtryck och diabetes och är en inspiration både för sig själv och andra.
Vilka är inbjudna?
Dagen arrangeras av Samordningsförbundet Skaraborg för förbundets parters personal och chefer. Samordningsförbundet Skaraborg består av fyra parter: Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och de 14 kommunerna: Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Inom kommunerna berörs framförallt Arbetsmarknadsenheterna och Socialtjänsten. Du kan vända dig till din chef, till din parts representant i förbundets beredningsgrupp eller till Samordningsförbundets kansli om du är osäker på om dagen är för dig. Vilka som är med i förbundets beredningsgrupp hittar du här: https://samordningsforbundetskaraborg.se/beredningsgrupp